Τηλέφωνα

210 58 23 120, 6942 550 846

Fax

E-mail

Κοσμίδης Ι. Κωνσταντίνος

Φορολογικές Δηλώσεις – Ενάρξεις / Μεταβολές κτλ.

Τήρηση Βιβλίων -Συντάξεις -Εργατικά / Ασφαλιστικά

Ασφάλειες Αυτοκινήτων  – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες