Τηλέφωνα:

210 58 17 201, 6940 161 773

Fax:

210 58 17 201

E-mail:

Νίκος Ι. Γεωργακόπουλος

Δικηγορικό γραφείο.